Procvičování češtiny

Vyjmenovaná slova - zadání

Vyjmenovaná slova jsou učivem třetí třídy na základní škole, nicméně budete se s nimi setkávat prakticky až do maturity.


1. Nová ... si musím přečíst dvakrát.
slovíčka
slovýčka

2. Dostatečné ... vody je v horku nutné.
pití
pytí

3. ... při vyučování je neslušné.
Žvíkání
Žvýkání

4. ... je zvláštně vypadající živočich.
Ptakopisk
Ptakopysk

5. Písek se musí prohodit ....
sítem
sýtem

6. Při jídle používej ....
vidličku
vydličku

7. Dům měl ... základy.
bytelné
bitelné

8. Zahrada byla plná ... a dalších květin.
pyvoněk
pivoněk

9. I když nemáš náladu, pořád se ....
usmívej
usmývej

10. ... a už se námi nebaví.
Zpychl
Zpichl


Aplikace k procvičování čestiny pro Android

Popis aplikací

Ke staženíAplikace k procvičování němčiny pro Android

čeština

němčina