Procvičování češtiny

Velká písmena - zadání

Velká písmena jsou zásadním učivem druhého stupně a neminou nikoho ani na střední škole.

Můžete je procvičovat také v naší aplikaci pro Android - Velká písmena.


1. Dříve jsem bydlel v domě ....
Naproti divadlu
naproti divadlu

2. Píseň Lucie Bílé ... téměř zlidověla.
Láska je láska
láska je láska

3. Oděsa je ... přístav.
Černomořský
černomořský

4. Zastavíme se ve ... a pak pojedeme dál.
Velkém meziříčí
Velkém Meziříčí

5. Ve filmových westernech často bojují ... s osadníky.
indiáni
Indiáni

6. Rád bych se podíval do ....
Jižní Ameriky
jižní Ameriky

7. Vždy jsme slavili ....
Mezinárodní den žen
mezinárodní Den žen

8. Rád se procházím po ... nábřežích.
vltavských
Vltavských

9. Staré domy mají jména, například tento se jmenuje ....
U kamenného mostu
U Kamenného mostu

10. Většina demokratických zemí světa je členem ....
Organizace spojených národů
Organizace Spojených Národů


Aplikace k procvičování čestiny pro Android

Popis aplikací

Ke staženíAplikace k procvičování němčiny pro Android

čeština
přijímací zkoušky z češtiny na osmiletá gymnázia

němčina
kontakt