Procvičování češtiny

Párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, h/ch, f/v ve slovech - zadání


1. ... si kabát na věšák za dveřmi.
Povězte
Pověste

2. Potravinářské ... procházejí přísnou kontrolou.
výropky
výrobky

3. Na výlet si s sebou vezmi ....
obvaz
obvas

4. Tento obraz má zajímavý ....
původ
půvot

5. Utři to ... hadrem.
vlhkým
vlchkým

6. Dbejte o ... našich předků.
odkas
odkaz

7. Při přípravě tohoto jídla ... vodu raději mlékem.
nahraďte
nahraťte

8. ... hradu byla vidět už z dálky.
Víška
Vížka

9. ... není původní české jméno.
Gustaf
Gustav

10. ... mi o tom, co se včera stalo.
Pověz
Pověs


Aplikace k procvičování čestiny pro Android

Popis aplikací

Ke staženíAplikace k procvičování němčiny pro Android

čeština

němčina