Procvičování češtiny

Párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, h/ch, f/v ve slovech - zadání


1. Učí se hrát na lesní ....
roh
roch

2. ... při zvedání břemena praskl.
Popruh
Popruch

3. Tapeta měla vzor ze samých ....
kroušků
kroužků

4. Na výlet si s sebou vezmi ....
obvaz
obvas

5. Výlet na ... uskutečníme zítra.
Sněžku
Sněšku

6. Kníže ... má sochu v centru Prahy.
Václav
Václaf

7. ... se při zemětřesení zachvěla.
Zeť
Zeď

8. Luštíš někdy ...?
křížovky
křížofky

9. ... lodě se zhoupla na vlnách.
Záď
Záť

10. Uklouzl na ... povrchu.
hladkém
hlatkém


Aplikace k procvičování čestiny pro Android

Popis aplikací

Ke staženíAplikace k procvičování němčiny pro Android

čeština

němčina