Procvičování češtiny

Párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, h/ch, f/v ve slovech - zadání


1. Výlet na ... uskutečníme zítra.
Sněžku
Sněšku

2. Jeho ... přiváděl fanynky k šílenství.
zpěv
zpjev

3. Potravinářské ... procházejí přísnou kontrolou.
výropky
výrobky

4. ... mi o tom, co se včera stalo.
Pověz
Pověs

5. Jenom ... dělila zvířata od lidí.
mříž
mříš

6. ... úsilí jiných nedbalým přístupem.
Nekaste
Nekazte

7. ... hradu byla vidět už z dálky.
Víška
Vížka

8. ... lodě se zhoupla na vlnách.
Záď
Záť

9. Luštíš někdy ...?
křížovky
křížofky

10. Tapeta měla vzor ze samých ....
kroušků
kroužků


Aplikace k procvičování čestiny pro Android

Popis aplikací

Ke staženíAplikace k procvičování němčiny pro Android

čeština

němčina