Procvičování češtiny

Párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, h/ch, f/v ve slovech - zadání


1. ... si kabát na věšák za dveřmi.
Povězte
Pověste

2. V listopadu je hodně ranních ....
mlch
mlh

3. Luštíš někdy ...?
křížovky
křížofky

4. Dbejte o ... našich předků.
odkas
odkaz

5. Tapeta měla vzor ze samých ....
kroušků
kroužků

6. ... lodě se zhoupla na vlnách.
Záď
Záť

7. ... není původní české jméno.
Gustaf
Gustav

8. ... úsilí jiných nedbalým přístupem.
Nekaste
Nekazte

9. Při přípravě tohoto jídla ... vodu raději mlékem.
nahraďte
nahraťte

10. Při výlovu rybníka byla každá ... plná ryb.
káď
káť


Aplikace k procvičování čestiny pro Android

Popis aplikací

Ke staženíAplikace k procvičování němčiny pro Android

čeština

němčina