Procvičování češtiny

Párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, h/ch, f/v ve slovech - zadání


1. ... mi o tom, co se včera stalo.
Pověz
Pověs

2. Jeho ... přiváděl fanynky k šílenství.
zpěv
zpjev

3. ... si kabát na věšák za dveřmi.
Povězte
Pověste

4. Na výlet si s sebou vezmi ....
obvaz
obvas

5. Utři to ... hadrem.
vlhkým
vlchkým

6. Uklouzl na ... povrchu.
hladkém
hlatkém

7. Tento obraz má zajímavý ....
původ
půvot

8. Kníže ... má sochu v centru Prahy.
Václav
Václaf

9. ... úsilí jiných nedbalým přístupem.
Nekaste
Nekazte

10. Dříve tady rostl velký ....
hloch
hloh


Aplikace k procvičování čestiny pro Android

Popis aplikací

Ke staženíAplikace k procvičování němčiny pro Android

čeština
přijímací zkoušky z češtiny na osmiletá gymnázia

němčina
kontakt