Procvičování češtiny

Párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, h/ch, f/v ve slovech - zadání


1. Jenom ... dělila zvířata od lidí.
mříž
mříš

2. Bez ... už nikdo nezjistí, jak to bylo.
světků
svědků

3. Dříve tady rostl velký ....
hloch
hloh

4. Uklouzl na ... povrchu.
hladkém
hlatkém

5. Výlet na ... uskutečníme zítra.
Sněžku
Sněšku

6. Jeho ... přiváděl fanynky k šílenství.
zpěv
zpjev

7. Utři to ... hadrem.
vlhkým
vlchkým

8. Kníže ... má sochu v centru Prahy.
Václav
Václaf

9. Jeho ... nikdo neposlouchal.
prosby
prozby

10. ... úsilí jiných nedbalým přístupem.
Nekaste
Nekazte


Aplikace k procvičování čestiny pro Android

Popis aplikací

Ke staženíAplikace k procvičování němčiny pro Android

čeština

němčina