Procvičování češtiny

Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně - zadání


1. Nebe je plné ....
hvězd
hvjezd

2. ... úřad to nepovolil.
Tamější
Tamnější

3. Vítáme vás na naší ....
oslavě
oslavje

4. Víno ... ve sklenicích.
šumělo
šumnělo

5. Dnes jsi mě ... překvapil.
příjemně
příjemě

6. Tyto zvyky ... dodržujeme.
bježně
běžně

7. Už kvetou ....
pomněnky
poměnky

8. Žádal nás o to přímo ....
úpěnlivě
úpjenlivě

9. V ... jezdíme na hory.
zimě
zimně

10. Skála ... přímo nad řekou.
strměla
strmněla


Aplikace k procvičování čestiny pro Android

Popis aplikací

Ke staženíAplikace k procvičování němčiny pro Android

čeština

němčina