Procvičování češtiny

Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně - zadání


1. Dnes jsi mě ... překvapil.
příjemně
příjemě

2. Jaká je teplota na venkovním ...?
teplomněru
teploměru

3. Přijdeš zítra na ...?
oběd
objed

4. Při pádu ztratil ....
vjedomí
vědomí

5. To jsem ... už včera.
obědnal
objednal

6. Drž si tu tašku raději ... rukama.
objema
oběma

7. ... jsme to dvakrát.
Objeli
Oběli

8. Ze starých bájí známe i Libušinu ....
vještbu
věštbu

9. V ... jezdíme na hory.
zimě
zimně

10. Trávíš víkendy na ...?
chalupě
chalupje


Aplikace k procvičování čestiny pro Android

Popis aplikací

Ke staženíAplikace k procvičování němčiny pro Android

čeština

němčina