Procvičování češtiny

Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně - zadání


1. ... jsme se přímo královsky.
Pomněli
Poměli

2. Při pádu ztratil ....
vjedomí
vědomí

3. Víno ... ve sklenicích.
šumělo
šumnělo

4. Dnes jsi mě ... překvapil.
příjemně
příjemě

5. Už kvetou ....
pomněnky
poměnky

6. V ... jezdíme na hory.
zimě
zimně

7. Drž si tu tašku raději ... rukama.
objema
oběma

8. Vše je napsáno v tomto ....
oběžníku
obježníku

9. Nebe je plné ....
hvězd
hvjezd

10. Mám ... sourozenců.
pět
pjet


Aplikace k procvičování čestiny pro Android

Popis aplikací

Ke staženíAplikace k procvičování němčiny pro Android

čeština

němčina