Procvičování češtiny

Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně - zadání


1. Už kvetou ....
pomněnky
poměnky

2. Vše je napsáno v tomto ....
oběžníku
obježníku

3. To jsem ... už včera.
obědnal
objednal

4. ... jsme to dvakrát.
Objeli
Oběli

5. Vítáme vás na naší ....
oslavě
oslavje

6. Přijdeš zítra na ...?
oběd
objed

7. ... měla bílé šaty.
Nevjesta
Nevěsta

8. Do rána se venku vytvořily ....
závjeje
závěje

9. Politologie je ... o politice.
věda
vjeda

10. Skála ... přímo nad řekou.
strměla
strmněla


Aplikace k procvičování čestiny pro Android

Popis aplikací

Ke staženíAplikace k procvičování němčiny pro Android

čeština

němčina