Procvičování češtiny

Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně - zadání

Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně můžete procvičovat také v naší aplikaci pro Android.


1. Do rána se venku vytvořily ....
závjeje
závěje

2. Tyto zvyky ... dodržujeme.
bježně
běžně

3. Drž si tu tašku raději ... rukama.
objema
oběma

4. Politologie je ... o politice.
věda
vjeda

5. ... úřad to nepovolil.
Tamější
Tamnější

6. Vítáme vás na naší ....
oslavě
oslavje

7. Nebe je plné ....
hvězd
hvjezd

8. Jídlo máš v ....
troubje
troubě

9. ... jsme se přímo královsky.
Pomněli
Poměli

10. Skála ... přímo nad řekou.
strměla
strmněla


Aplikace k procvičování čestiny pro Android

Popis aplikací

Ke staženíAplikace k procvičování němčiny pro Android

čeština
přijímací zkoušky z češtiny na osmiletá gymnázia

němčina
kontakt