Procvičování češtiny

Předložky s, z, předpony s-, z-, vz- - zadání


1. Spadla mu čepice ... hlavy.
z
s

2. Na jaře ... obilí na polích.
vzklíčí
vsklíčí

3. Nafouknutý balónek rychle ....
zplaskl
splaskl

4. Tvoje ... chování mi vadí.
spupné
zpupné

5. Před bouřkou ... obloha.
sešedla
zešedla

6. Lékařský ... je důležitý pro léčbu civilizačních nemocí.
výskum
výzkum

7. Ráno vstávám ... dobrou náladou.
s
z

8. Najednou všechno ....
ztichlo
stichlo

9. Občas se ... nimi navštěvujeme
z
s

10. ... březnem přichází jaro.
Z
S


Aplikace k procvičování čestiny pro Android

Popis aplikací

Ke staženíAplikace k procvičování němčiny pro Android

čeština
přijímací zkoušky z češtiny na osmiletá gymnázia

němčina
kontakt