Procvičování češtiny

Koncovky podstatných jmen - zadání


1. Větve ... zastínily celou náves.
lípi
lípy

2. Jezdíš na zahraniční ...?
veletrhy
veletrhi

3. Postavili jsme dva ....
sněhuláky
sněhuláki

4. Obědval jsi v ...?
restauraci
restauracy

5. V Mladé ... se vyrábějí auta.
Boleslavy
Boleslavi

6. Olovo patří mezi těžké .... kovy
kovy
kovi

7. V muzeu můžeš vidět zajímavé ....
výstavi
výstavy

8. V této ... je hezký kostelík.
vsi
vsy

9. K tomuto počítači potřebuješ ....
klávesnici
klávesnicy

10. .... se pohybovali po písku.
Krabi
Kraby


Aplikace k procvičování čestiny pro Android

Popis aplikací

Ke staženíAplikace k procvičování němčiny pro Android

čeština
přijímací zkoušky z češtiny na osmiletá gymnázia

němčina
kontakt