Procvičování češtiny a němčiny na webu

Cvičení dělá mistra, o tom nelze pochybovat. Ve školách se ke zkoušení většinou používají testy. Proto jsme připravili testy, ve kterých si můžete procvičovat češtinu a trochu i němčinu. Otázky do testů se generují z většího počtu zadání. Pokud chcete, jeden jev můžete proto procvičovat stále dokola a nové cvičení nikdy nebude stejné.
V našem dalším projektu (8gprijimacky.cz) si můžete vyzkoušet cvičení pro přípravu na přijímačky z češtiny na osmileté gymnázium:

Cvičení na webu – čeština:
Vyjmenovaná slova | Velká písmena | Předložky s a z, předpony s-, z-, vz- | Psaní ú nebo ů | Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně | Párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, h/ch, f/v | Shoda podmětu s přísudkem | Koncovky podstatných jmen

Cvičení na webu – němčina:
Perfektum silných sloves | Komunikace v němčině 1

Procvičování češtiny v mobilu s Androidem

Plné verze aplikací stojí 29 korun. Od verze k vyzkoušení se liší násobně větším počtem zadání, ze kterých se generují cvičení.

Procvičování němčiny v mobilu s Androidem

Velitel domácnosti – konec ztráty času se sepisováním nákupních lístků

Všechny verze našich nakupovacích aplikací teď nahrazujeme Velitelem domácnosti. Je to pokročilý nástroj pro „domácí outsourcing“ 😀 😀 nákupů. Jednoduše to chodí tak, že efektivně a rychle sestavíte nákupní lístek (nebo třeba seznam úkolů) a pošlete ho jinému členovi domácnosti jako e-mail, SMS nebo jinak – záleží pouze na tom, jaké možnosti Vám dává výbava vašeho mobilu ke sdílení textu. Tento lístek můžete samozřejmě také poslat i sobě a třeba vytisknout, protože s mobilem v ruce se blbě nakupuje. Velení a rozdávání úkolů má svůj půvab a s touto aplikací to půjde opravdu snadno 🙂 .