příprava na přijímací zkoušky z češtiny

Procvičování češtiny a němčiny na webu

Cvičení dělá mistra, o tom nelze pochybovat. Ve školách se ke zkoušení většinou používají testy. Proto jsme připravili testy, ve kterých si můžete procvičovat češtinu a trochu i němčinu. Otázky do testů se generují z většího počtu zadání. Pokud chcete, jeden jev můžete proto procvičovat stále dokola a nové cvičení nikdy nebude stejné.
Cvičení na webu – čeština:
Vyjmenovaná slova | Velká písmena | Předložky s a z, předpony s-, z-, vz- | Psaní ú nebo ů | Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně | Párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, h/ch, f/v | Shoda podmětu s přísudkem | Koncovky podstatných jmen

Cvičení na webu – němčina:
Perfektum silných sloves | Komunikace v němčině 1

Příprava na přijímačky z češtiny na osmileté gymnázium

V našem dalším projektu (8gprijimacky.cz) si můžete vyzkoušet cvičení pro přípravu na přijímačky z češtiny na osmileté gymnázium. Tento projekt obsahuje prakticky všechny typy úloh, které se ve státních přijímačkách z češtiny vyskytují. Počet úloh se průběžně zvyšuje, úlohy jsou seřazeny do pěti skupin:

1) Výběr ze čtyř možností (pravopis, práce s krátkým textem)
Tento druh úlohy je v přijímačkách hodně častý, žák hledá například větu, kde je chyba, nebo naopak větu, která chybu neobsahuje, správné doplnění i nebo y a podobně.
Vyzkoušet

2) Seřaď části textu
Tato úloha bývá hodně oceněná body a těžko se procvičuje. My nabízíme dost reálný způsob procvičování podobný praxi, a mimochodem, tahle zábavnost vás potká i u maturity.
Vyzkoušet

3) Rozhodni, zda tvrzení platí, nebo neplatí (ano/ne – pravopis, porozumění textu)
Pracuje se buď s porozuměním krátkému textu nebo s pravopisnými jevy, skladbou, interpunkcí a podobně. Úloha tohoto typu patří do skupiny, se kterou se žák ve škole setká zřídka, nebo se ve škole vůbec neprocvičuje.
Vyzkoušet

4) Porozumění textu, pravopis
K úvodnímu text je připraveno pět otázek, jsou zaměřeny na porozumění a na mluvnické jevy. První tři otázky jsou výběrem ze čtyř možností, ve čtvrté otázce žák souhlasí nebo nesouhlasí s tvrzením (ano/ne), na pátou otázku je třeba odpověď vypsat. Další z typů úloh, na které je třeba si zvyknout a které je třeba si dobře procvičit.
Vyzkoušet

5) Práce s textem
Zadání se skládá z úvodního textu a čtyř otázek – tvrzení. Žák musí na základě informací v textu rozhodnout, zda tvrzení platí nebo ne.
Vyzkoušet

Procvičování češtiny v mobilu s Androidem

Plné verze aplikací stojí 39 korun. Od verze k vyzkoušení se liší násobně větším počtem zadání, ze kterých se generují cvičení.

Procvičování němčiny v mobilu s Androidem

Velitel domácnosti – konec ztráty času se sepisováním nákupních lístků

Všechny verze našich nakupovacích aplikací teď nahrazujeme Velitelem domácnosti. Je to pokročilý nástroj pro „domácí outsourcing“ 😀 😀 nákupů. Jednoduše to chodí tak, že efektivně a rychle sestavíte nákupní lístek (nebo třeba seznam úkolů) a pošlete ho jinému členovi domácnosti jako e-mail, SMS nebo jinak – záleží pouze na tom, jaké možnosti Vám dává výbava vašeho mobilu ke sdílení textu. Tento lístek můžete samozřejmě také poslat i sobě a třeba vytisknout, protože s mobilem v ruce se blbě nakupuje. Velení a rozdávání úkolů má svůj půvab a s touto aplikací to půjde opravdu snadno 🙂 .